Hjälp i vardagen

Det finns flera möjligheter för dig som är senior i Stockholm och behöver enklare hjälp i vardagen.

Fixartjänster för dig som är senior

Du som är senior i Stockholm kan kostnadsfri hjälp av din stadsdels olika fixartjänster.

Mer stöd och hjälpmedel

Du som behöver mer stöd

Du som har fyllt 65 år och som är i behov av mer stöd och hjälp i din vardag kan ansöka om äldreomsorg.

Vänd dig till Äldre direkt för att komma i kontakt med en biståndshandläggare eller besök webbplatsen Äldreomsorg i Stockholm.

Uppdaterad