Person som står på en stege.

Fixartjänst

Du som har fyllt 68 år kan få hjälp med enklare vardagssysslor via stadsdelens fixartjänst.

Fixartjänsten omfattar vardagssysslor som kan vara riskfyllda för äldre personer, exempelvis tunga lyft, klättra på stege och liknande. Ett syfte är att förebygga fallskador. Du kan få hjälp av fixartjänsten även om du har hemtjänst.

Tjänsten omfattar bland annat att

  • bära upp och ner saker från vind eller källare
  • fästa sladdar
  • byta glödlampor, säkringar eller gardiner.

Tjänsten omfattar inte

  • trädgårdsskötsel
  • fönsterputsning
  • arbete som kräver någon form av auktorisation (behörighet)
  • personlig omvårdnad.

Du kan få hjälp av fixartjänsten i högst 6 timmar per år och hushåll. Tjänsten är avgiftsfri.

Kontakta fixartjänsten i din stadsdel

Hitta kontaktuppgifter till fixartjänsten i din stadsdel så här:

  1. Välj område eller skriv in din adress.
  2. Tryck på Visa.

Uppdaterad