Förebygg bränder i ditt hem

Äldre är en utsatt grupp när det gäller bränder i bostäder. Så här kan du skydda dig och andra mot bränder i ditt hem.

En bortglömd kastrull på spisen eller kvarglömda ljus är vanliga anledningar till bränder hos äldre. Rökning är en annan vanlig orsak till bränder med dödlig utgång. En tappad cigarett, tändsticka eller att man somnar ifrån cigaretten hör till de största riskerna.

Minska risken – enkla saker du kan göra

Vid spisen

En spisvakt kopplad till spisen stänger av spisen om du själv skulle glömma att stänga av den.

Se till att plocka bort brännbart material nära eller på spisen för att minska konsekvenserna om spisen skulle råka sättas på. Rengör fläktfiltret regelbundet.

När du använder levande ljus

Använd stadiga och obrännbara ljusstakar och ställ dem långt från material som kan fatta eld. Batteridrivna ljus med fladdrande låga kan vara ett alternativ. Ställ inte många ljus nära varandra.

Om du röker

Ha en blomspruta eller ett glas med vatten i närheten för att kunna släcka eld i kläder, soffa eller fåtölj. Det finns rökförkläden, brandhärdiga madrasser, madrasskydd, sängkläder, mattor och filtar. Morgonrockar av fleece och nattlinnen av nylon är båda mycket lättantändliga.
Försöka hitta andra alternativ. Ylle har stor motståndskraft mot brand men även andra textilier är mer brandtåliga.

Elektronik i hemmet

Se till att värmeelement, värmefiltar eller liknande är i bra skick. Ta bort dukar, ljus eller blommor ovanpå elektronisk utrustning.
Byt ut glödlampor till LED-lampor. Din stadsdelsförvaltnings fixartjänst kan hjälpa dig.

Placera lampor så att de inte kan ramla ner i en säng eller fåtölj. Teknisk utrustning som till exempel strykjärn och kaffekokare kan kompletteras med timer.

Så gör du ditt hem mer brandsäkert

Ha en brandvarnare och testa den regelbundet

Se till att brandvarnaren fungerar. Stadsdelsförvaltningens fixartjänst kan hjälpa till att byta batterier. Det finns även hjälpmedel för dig med nedsatt hörsel. Ha gärna en brandvarnare i sovrummet också.

Ha en brandsläckare och en brandfilt

En handbrandsläckare (6 kg pulver) rekommenderas att ha hemma. Om du tycker att den är för tung och svår att använda är ett alternativ att istället ha två stycken mindre handbrandsläckare (2 kg pulver). En brandfilt är bra för att släcka mindre bränder och för att skydda dig mot värme vid en utrymning.

Kunskap om larmning och utrymning

Se till att ha kunskap och möjlighet att larma 112 i en nödsituation. Brinner det hos dig, stäng dörren till rummet där det brinner. Brinner det hos en granne ska du stanna kvar i din lägenhet. Fundera på om det finns möjlighet att ta sig utanför bostaden till säker plats inom 2–3 minuter vid en eventuell brand. Fundera på om det finns mycket material i bostaden som kan fatta eld vid en brand.

Hjälpmedel som spisvakt

Du kan få bostadsanpassningsbidrag kan för installation av spisvakt. Till ansökan behöver du ett intyg från din vårdcentral och ett medgivande från din fastighetsägare.

Läs även

På Storstockholms brandförsvars webbplats hittar du mer information om hur du undviker en brand i ditt hem.

Uppdaterad