Dansa salsa

Datum:

Tid:

Plats: Bo Bergmansträffen, Bo Bergmans gata 4

Välkommen att dansa salsa med coach Monica på Bo Bergmansträffen!

Ingen föranmälan krävs.

Aktiviteten riktar sig till dig som är bosatt i Norra innerstaden.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kontakta Bo Bergmansträffen.

Telefon: 08-508 106 35.

Du kan läsa Bo Bergmansträffens månadsprogram och mer på träffpunktens sida.